Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm
Leasing

Najczęściej brane są w leasing samochody osobowe (50% ogółu samochodu), a następne dostawcze i ciężarowe. Ale coraz bardziej popularny staje się leasing maszyn i urządzeń. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw leasing jest bardzo popularną formą finansowania inwestycji, zaraz po wykorzystywaniu środków własnych. Nie ma co się dziwić, jeżeli jest łatwo dostępny, mniej sformalizowany oraz dostępny zarówno dla nowych i małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Co może być przedmiotem umowy leasingu?

W leasing można wziąć jedynie środki trwałe, czyli aktywa mające formę rzeczową, a okres przydatności wynosi minimalnie 1 rok. Co może być przedmiotem leasingu? Najbardziej popularny jest leasing środków transportów, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości, np. budynki.

Zakazane jest natomiast finansowanie leasingiem, np. produkcji broni czy tytoniu i alkoholu.

Praktycznie każda firma może skorzystać z leasingu, zarówno nowa jednoosobowa firma, jak i mikrofirma oraz duże i średnie przedsiębiorstwa. Ale można spotkać także ograniczenia w ofertach leasingu, np. wymagany jest co najmniej półroczny staż na rynku, firma musi wykazywać przychód i dodatkowo udokumentować wydatki na inwestycje. Poniżej można się zapoznać z niektórymi ofertami leasingu.

Generalnie leasing można podzielić na leasing finansowy i operacyjny:

Leasing finansowy – środek trwały, który został wzięty w leasing jest bezpośrednio wliczany do majątku leasingobiorcy. Amortyzacja leasingowej rzeczy jest dokonywana przez leasingobiorcę. Do kosztów uzyskania przychodu wliczane są jednie odsetki. A wpłacenie ostatniej raty skutkuje przejęciem przez niego przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny – prawa majątkowe do przedmiotu umowy leasingowej pozostają przy leasingodawcy – jest jego własnością. Jednocześnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca wlicza w koszty uzyskania przychodu opłaty wynikające ze stosunku umownego. W momencie wygaśnięcia umowy leasingowej możliwy jest wykup przedmiotu leasingu.

Z ofertą leasingową możemy zapoznać tutaj.